Szanowni Państwo, wobec wielu pytań zadawanych podczas targów LUBDOM 2017 postanowiłem umieścić na naszym portalu wyjaśnienie dotyczące przyznawania punktów do wniosków o dotacje za przynależność do klastrów. Zapraszam do lektury TUTAJ.

Lubelski Klaster Przedsiębiorstw powstał w 2008 w wyniku podjęcia współpracy przez grupę lubelskich Przedsiębiorstw (m.in. SEBRUK, PTB TRAKT).  Każda z Firm założycieli wniosła do Klastra kapitał w postaci wiedzy, kontaktów biznesowych, umów z kontrahentami oraz zapału do wspólnej realizacji celu jakim jest „Budowanie silnej marki przy wykorzystaniu efektu synergii klastra„.

Z wielką przyjemnością zapraszam Państwa do odwiedzenia naszego portalu. Został stworzony jako źródło wiedzy o działalności naszego Klastra, ale również jako kompendium wiedzy o idei „klasteringu”.

Siedziba Klastra mieści się w Lublinie przy ul. Modrzewiowej 44.

polsat_news

Managerem Klastra jest mgr inż. Seweryn Szast, absolwent Wydziału Podstaw Techniki i Zarządzania Politechniki Lubelskiej (specjalność Przedsiębiorczość i Marketing z inżynierskim blokiem budowlanym) oraz Universidad Pública de Navarra (Pamplona, Navarra, Hiszpania) na kierunku Zarządzanie.  Autor publikacji z dziedziny Outsourcingu, prelegent na konferencjach naukowych oraz właściciel prywatnej firmy zajmującej się nowoczesnymi technologiami i budownictwem.

„Tworząc Lubelski Klaster Przedsiębiorstw postawiliśmy na zaufanie, współpracę oraz wzajemne wsparcie w zakresie usług, produkcji i know-how. W ciągu kilku lat działalności uzyskaliśmy wymierne korzyści z tej formy współpracy. Zapraszamy wszystkie podmioty gospodarcze, instytucje biznesu oraz organizacje około-biznesowe do przyłączenia się do naszej inicjatywy.”

Seweryn Szast

 Cele Lubelskiego Klastra Przedsiębiorstw:

 • stworzenie platformy wymiany informacji, komunikacji i kooperacji pomiędzy uczestnikami Klastra wraz z zestawem narzędzi biznesowych dostępnych on-line
 • rozwój współpracy Klastra z firmami, uczelniami, instytucjami, urzędami, organizacjami rządowymi z Lubelszczyzny
 • wspólne świadczenie usług na zewnątrz Klastra
 • wzajemne świadczenie usług wewnątrz Klastra
 • ułatwienie transferu wiedzy wewnątrz Klastra
 • realizacja wspólnych projektów biznesowych, edukacyjnych, szkoleniowych i badawczych w celu obniżenia kosztów
 • wspólna realizacja projektów oraz inwestycji, których pojedynczy podmiot należący do Klastra nie byłby w stanie zrealizować samodzielnie
 • promocja marek oraz produktów Klastra
 • pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania (m. in. dotacje z Unii Europejskiej)
 • pozyskiwanie zleceniodawców
 • promocja idei Klastra
 • optymalizacja kosztów operacyjnych oraz redukcja kosztów Outsourcingu
 • popularyzacja nowoczesnych technik i technologii wewnątrz Klastra
 • wzrost innowacyjności Podmiotów Klastra poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów i usług
 • uzyskanie przewagi konkurencyjnej w gospodarce lokalnej i krajowej.

Wszystkie cele jednostkowe mają przyczynić się do realizacji naszej misji którą jest „Pełne zaspokojenie indywidualnych potrzeb każdego Klienta, dzięki współpracy wewnątrz Klastra„.

Lubelski Klaster Przedsiębiorstw funkcjonuje w oparciu o Umowę Partnerstwa (udostępniana na życzenie zainteresowanego). Partnerstwo oznacza nieinstytucjonalne porozumienie autonomicznych podmiotów, realizujących wspólnie konkretny projekt. Manager Klastra może negocjować kwestie związane z utworzeniem partnerstwa z całą grupą autonomicznych podmiotów.

Struktura Lubelskiego Klastra Przedsiębiorstw

Struktura Lubelskiego Klastra Przedsiębiorstw

Struktura Lubelskiego Klastra Przedsiębiorstw

[Głosów:25    Średnia:5/5]