Szanowni Państwo, wobec wielu pytań zadawanych podczas targów LUBDOM 2017 postanowiłem umieścić na naszym portalu wyjaśnienie dotyczące przyznawania punktów do wniosków o dotacje za przynależność do klastrów. Zapraszam do lektury TUTAJ.

LUBMASZ PAWEŁ STĘPIEŃ

Dane podstawowe

Imię
Paweł
Nazwisko
Stępień
Numer NIP
7123185905
Numer REGON
360070510
Firma przedsiębiorcy
LUBMASZ Paweł Stępień

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
Adres strony internetowej
Numer telefonu
– +48 81 756 34 66
– +48 602 341 035

Dane adresowe

Adres głównego miejsca wykonywania działalności
Elizówka 102/2, 21-003 Ciecierzyn, powiat lubelski, woj. LUBELSKIE

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2014-11-15
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
PKD 25.62.Z – Obróbka mechaniczna elementów metalowych
PKD 28.12.Z – Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
PKD 28.22.Z – Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
PKD 28.24.Z – Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
PKD 28.29.Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 28.41.Z – Produkcja maszyn do obróbki metalu
PKD 33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
PKD 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
PKD 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
PKD 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę
PKD 45.11.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
PKD 45.19.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
PKD 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
PKD 45.31.Z – Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
PKD 45.32.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
PKD 45.40.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
PKD 46.14.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
PKD 46.15.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
PKD 46.61.Z – Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
PKD 46.63.Z – Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
PKD 46.71.Z – Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
PKD 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
PKD 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
PKD 77.31.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
PKD 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
[Głosów:1    Średnia:5/5]