Szanowni Państwo, wobec wielu pytań zadawanych podczas targów LUBDOM 2017 postanowiłem umieścić na naszym portalu wyjaśnienie dotyczące przyznawania punktów do wniosków o dotacje za przynależność do klastrów. Zapraszam do lektury TUTAJ.

SZAST SEWERYN PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-BUDOWLANE SEBRUK

Dane podstawowe

Imię
SEWERYN
Nazwisko
SZAST
Numer NIP
9462301798
Numer REGON
060388180
Firma przedsiębiorcy
SZAST SEWERYN PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-BUDOWLANE SEBRUK

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej
Adres strony internetowej
Numer telefonu
– +48 605-308-665
Numer faksu

Dane adresowe

Adres głównego miejsca wykonywania działalności
MODRZEWIOWA- 44, 20-138 Lublin, powiat Lublin, woj. LUBELSKIE

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2008-08-08
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD)
PKD 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
PKD 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad
PKD 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
PKD 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę
PKD 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 46.43.Z – Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
PKD 46.51.Z – Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
PKD 46.63.Z – Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
PKD 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
PKD 47.41.Z – Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.42.Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.43.Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.52.Z – Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.54.Z – Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów
PKD 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
PKD 52.24.C – Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych
PKD 63.91.Z – Działalność agencji informacyjnych
PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych
PKD 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
PKD 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
PKD 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
PKD 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

[Głosów:1    Średnia:5/5]