Szanowni Państwo, wobec wielu pytań zadawanych podczas targów LUBDOM 2017 postanowiłem umieścić na naszym portalu wyjaśnienie dotyczące przyznawania punktów do wniosków o dotacje za przynależność do klastrów. Zapraszam do lektury TUTAJ.

TYTUŁ: Wydłużenie terminu weryfikacji wymogów formalnych wniosków złożonych w ramach Działania 7.3 Turystyka przyrodnicza
TREŚĆ: Informujemy o wydłużeniu terminu weryfikacji wymogów formalnych oraz oczywistych omyłek wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPLU.07.03.00-IZ.00-06-001/17 Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.3…

http://rpo.lubelskie.pl/aktualnosc-787-wydluzenie_terminu_weryfikacji_wymogow.html
Aktualności

http://rpo.lubelskie.pl/aktualnosci.xml

[Głosów:0    Średnia:0/5]