Szanowni Państwo, wobec wielu pytań zadawanych podczas targów LUBDOM 2017 postanowiłem umieścić na naszym portalu wyjaśnienie dotyczące przyznawania punktów do wniosków o dotacje za przynależność do klastrów. Zapraszam do lektury TUTAJ.

Na przykładzie wniosku dla konkursu nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/16 Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zamieszczamy zrzut ekranu (z dn. 24.03.2017) z aplikacji udostępnionej na stronie https://lsi2014.lubelskie.pl/main/any/start

Z komentarzy znajdujących się w aplikacji (widoczne po kliknięciu w znak niebieskiego wykrzyknika) oraz opisu kryterium F.2 (strona 33) z załącznika nr 6 do regulaminu tego działania wynika, że „Podmiot zrzeszający musi być ukierunkowany na konkretną branżę zgodną z przedmiotem projektu wnioskodawcy lub zrzeszać podmioty z takich branż, które umożliwią wnioskodawcy podjęcie potencjalnej współpracy w przedmiocie produkcji, promocji lub sprzedaży produktów/usług oferowanych w wyniku realizacji projektu.

Załączamy również plik Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu – Kryteria wyboru projektów w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

formularz-lsi2014.lubelskie.pl

formularz-lsi2014.lubelskie.pl

[Głosów:3    Średnia:5/5]